S Dominom dejinami

V januári 2012 sme spustili súťaž S Dominom dejinami, aby sme sa naladili na 1150-te výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.O čo išlo? Trochu o vedomosti, trochu o šťastie, ale hlavne o šikovnosť, ochotu a schopnosť hrať v tíme. V hre súťažné tímy postupne prechádzali momentmi z dejín a spoznávali tak kresťanstvo a jeho prínos pre svet. Stali sa na chvíľu misionármi, ktorí ohlasujú slovo, získavajú nových veriacich, budujú farnosti, kláštory, dekanáty, diecézy, školy, nemocnice...

Celkovo prebehlo 6 kôl v Žiline, Považskej Bystrici, Rajci, Turzovke, Púchove a Pruskom. Víťazi získali poukaz na miništrantský tábor Tymian 16.-22. júla v Hronci.

Materiály a pomôcky k súťaži

Chcete si podobnú súťaž zorganizovať vo vašej farnosti? Nech sa páči, materiály sú k dispozícii:-)