MINIŠTRANTI ŽILINSKEJ DIECÉZY

Saleziáni, Spoločenstvo Tymian a Združenie saleziánskej mládeže (Domka) organizujú aj tento rok pre miništrantov a ich priateľov pôstnu aktivitu pod názvom PAMIN. Skratka zahrňuje skutočnosti, ktoré sú typické pre pôstne obdobie: pôst, almužnu a modlitbu. Novinkou je to, že ide o 100 výziev z každej oblasti, ktoré si môžu účastníci vybrať a plniť. Aby to zvládli, k dispozícii im budú mentori - sprievodcovia a povzbudzovatelia do konania výziev. Títo pozostávajú z kňazov, bohoslovcov, animátorov a iných duchovne skúsených ľudí.

Číslo sto súvisí so storočnicou saleziánov – v roku 2024 slávia 100 rokov od príchodu na Slovensko. Cieľom aktivít je duchovne skrášliť mladých ľudí a upriamiť ich pre to dôležité v živote. Povedané športovou terminológiou: Pôst môžeme brať ako duchovný tréning. Treba zistiť, aká je moja duchovná kondička, odstrániť nadbytočné kilá, určiť si ciele a cvičiť, cvičiť, cvičiť... Posilňovňa je svet a výkonnosť sa opäť meria vo svete. 😊

Pre odvážnych borcov prekážok sú pripravené zaujímavé ceny. Viac informácií o súťaži je na  stránke www.ministranti.sk. Srdečne ste vítaní!

Informoval Jozef Luscoň, SDB.

Veľkonočné trojdnie

Náš sprievodca prevedie (nie len) miništrantov liturgickými sláveniami veľkonočného trojdnia a pomôže im tak lepšie sa pripraviť na ich službu. Súčasťou je aj kvíz, v ktorom si miništranti preveria svoje vedomosti. 

Čítať ďalej...

Zdroje obrázkov: pixabay.com