V. ročník

Priatelia, opäť začíname ďalší rok formácie miništrantov. Už je piaty. Jednotlivé ročníky na seba nadväzujú, takže máme vytvorené dosť komplexné dielko. Len pripomeniem, že po predstavení charakteristík kto by mohol byť miništrantom, nasledovalo oboznámenie s priestormi v ktorých sa koná bohoslužba, s liturgickými predmetmi, s vlastnosťami správneho miništranta i so základnými úlohami, ktoré by mali miništranti vedieť. Predstavili sme si aj liturgický rok, svätú omšu a minulý rok aj sviatky Pána Ježiša. Záleží nám, aby miništranti boli informovaní aj formovaní. Aby "vedeli" a vedeli to aj odovzdať svojim priateľom. Lebo miništrant by mal byť aspoň "mini apoštol", teda zvestovateľ Pána Ježiša.

Čo by sme sledovali v tomto roku? Ďalšie praktické činnosti vyplývajúce z vykonávania služby pri oltári budeme dopĺňať sviatkami našej Matky Panny Márie, sviatkami svätcov. A nebudú chýbať oboznámenia o asistencii pri rôznych pobožnostiach ako sú napríklad litánie, deviatniky, kajúce pobožnosti a iné. Tém je veľa a postupne sa stávajú základným Manuálom miništranta. V duchovnej, praktickej i liturgickej rovine. A to nás teší. Takže poďme na to.

Príjemné prežívanie miništrantského života vám praje tvorivý tím pre miništrantskú formáciu. 

Za celý tvorivý tím vás zdraví don Luscoň.

Materiály: V. ročník


Comments