Projekty‎ > ‎

Kľúče od Cyrilo-metodského pokladu

uverejnené 29. 9. 2013, 12:04 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 1. 2015, 13:59 ]
Kým máj patril miništrantskej púti v Šaštíne, druhá júnová sobota sa niesla v znamení Miništrantského dňa. V Predmieri sa zišlo 50 chlapcov z rôznych kútov diecézy, aby súťažili a merali si sily, ale hlavne aby slávili svoj deň.

Dopoludnie patrilo súťaži Kľúče od Cyrilo-metodského pokladu. Chlapci prechádzali jednotlivými stanovištami, kde animátori preverili ich vedomosti a zručnosti. Úlohy boli náročné, pretože kľúče od pokladu mohli získať len tí najlepší. 

Po obede nasledovala katechéza, v ktorej chlapci uvažovali nad podstatou Cyrilo-metodsképokladu. Tým najvzácnejším, čo nám Solúnski bratia zanechali, je totiž práve poklad viery. Katechéza bola zároveň pozvaním k spoločnému sláveniu svätej omše, ktoré korunovalo naše stretnutie.

Česť otvoriť truhlicu so symbolmi Cyrilo-metodského dedičstva pripadla víťazom súťaže, držiteľom deviatich kľúčov. Tu sú mená prvých troch: Metod Huljak (Rajec), Adam Chano (Púchov), Lukáš Gaňa (Hrabové). Na záver Miništrantského dňa boli vyhlásení aj víťazi celoročnej súťaže Objav poklad svojej viery. Najlepšie skóre v online testoch z mládežníckeho katechizmu YOUCAT dosiahli Stano Marcin, Iveta Mocova, Ján Smieško a Juraj Hámorský. 

Zvláštne poďakovanie patrí farnosti Predmier, ktorá poskytla materiálne a personálne zázemie a tiež kňazom, ktorí organizačne zastrešili spomínané projekty – Jozef Lazový (Miništrantský deň), Ján Bittšanský (Online súťaž) a Miroslav Klobučník (Púť miništrantov).