Každých päť rokov pripravuje tím CIM (Medzinárodná asociácia miništrantov) púť do Ríma. Je určená pre trinásťročných a starších miništrantov.

Tohtoročná medzinárodná púť sa bude konať 2.-8. augusta. Jej mottom sú slová proroka Izaiáša: "Hľa, tu som, pošli mňa!" (Iz 6, 8b). Súčasťou je spoločné slávenie liturgie spolu so svätým otcom Františkom a Festival CIM. Organizátori očakávajú desaťtisíc miništrantov (a miništrantiek :-) z celej Európy.

V auguste 2010 sa púte zúčastnili aj miništranti z našej diecézy a nechceme chýbať ani tento rok.

Pridáte sa k nám?

Vyrážame v nedeľu 2. augusta 2015, cestou sa zastavíme v Assisi (pondelok), aby sme si pripomenuli svätého Františka. V Ríme nás čaká bohatý program, ktorý zavŕšime návštevou Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda. Cestou naspäť sa zastavíme pri mori (Lignano) a v sobotu 8. augusta sme doma.