PUMIN 2015: Púť miništrantov Žilinskej diecézy

Šaštín – Stráže 8. – 9. mája 2015, Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Pre koho je púť určená? Pre miništrantov všetkých vekových skupín. Program bude prispôsobený starším aj mladším miništrantom.

Doprava - nástupné miesta:

 • 09:00 - Rajec,  parkovisko pri farskom kostole
 • 09:15 - Raková, ÚNZ
 • 10:00 - Žilina Vlčince, parkovisko pri BAUMAX-e
 • 10:20 - Bytča autobusová stanica
 • 11:00 - Púchov, parkovisko pri farskom kostole

Cena: 23 €

 • Zálohu 10€ alebo aj celú sumu 23€ treba uhradiť pri prihlásení
 • Číslo účtu: SK3702000000001914553853 (VUB)
 • Variabilný symbol: 2015
 • Doplňujúce údaje: meno a priezvisko účastníka

Ubytovanie: v telocvični, na karimatke, v spacáku.

Strava: zabezpečená.

Prihlasovanie: do pondelka 4. mája 2015, prihlásiť sa môžete cez formulár na tejto stránke (dolná časť). 

Na Miništrantskú púť je potrebné si vziať: občiansky preukaz, preukaz poistenca, informovaný súhlas podpísaný rodičom, prezuvky, veci osobnej potreby, lieky, ak nejaké užívaš, spacák, karimatku, turisticko-športové oblečenie a otvorené srdce.

PROGRAM PÚTE

PIATOK (08.05.)

 • od 09:00 – odchod z jednotlivých miest (trasa č. 1, 2) 
 • od 14:00 – ubytovanie, futbalový turnaj, večera,                    sv. omša, film, nočná prehliadka baziliky a kláštora, nočný odpočinok
SOBOTA (09.05.)
 • 08:00 – raňajky
 • 08:30 – registrácia
 • 09:00 – privítanie účastníkov
 • 09:30 – program pre starších a mladších miništrantov
 • 11:00 – svätá omša
 • 12:00 – obed
 • 12:30 – zábavný program (športové turnaje, atrakcie, súťaže),
 • 16:00 – záver stretnutia – návrat domov vo večerných hodinách.

Príďte prežiť zaujímavý, inšpiratívny a povzbudzujúci deň v spoločenstve priateľov, Ježiša, Márie a Jozefa aj za podpory vašich rodín. Ak máte nejaké pripomienky, otázky, návrhy, chuť pomôcť s prípravou programu, píšte na: manhuprojekt@gmail.com.

Na stiahnutie: Informovaný súhlas  I  Plagát PUMIN 2015

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prihláška na PUMIN 2015