Články‎ > ‎...‎ > ‎

VII. OBNOVA: Keď sa za Ježiša trpí

uverejnené 8. 4. 2017, 22:51 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 4. 2017, 2:16 ]
Slovo pre animátora: Ponúkame vám duchovnú obnovu na pôst. Spočíva v priblížení života dona Titusa Zemana, kňaza saleziána, ktorý bol tiež miništrant a ktorý sa o miništrantov vždy staral. Don Titus bude čoskoro blahorečený a preto je dobré predstaviť si takého priateľa, ktorý je isto v nebi. Obnova bude pozostávať z príbehov, ktoré predstavia jeho život. Po každom úseku z jeho života bude aj pár otázok na spytovanie svedomia. Obnova sa môže zakončiť svätou spoveďou a svätou omšou (ak príde medzi vás kňaz). Ak nie, tak sa môžete na záver pomodliť bolestný ruženec alebo krížovú cestu a ísť na poklonu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Všetko podstatné je rozvedené v nasledujúcom texte.

Materiál: Sväté písmo, zápisníky, perá, papiere, vytlačený text, spytovanie svedomia.

Metodika: Nekapitulovať pred zlom

Božie Slovo na úvod

Tému prehĺbime zamyslením sa nad Svätým písmom, ktoré približuje utrpenie Pána Ježiša ale aj dona Titusa Zemana. (Jn 19, 1-6). Viac v súbore VII. Obnova na pôst Titus Zeman.docx.

Služba Bohu i ľuďom: VII. ročník