Články‎ > ‎...‎ > ‎

VI.01. Dominik, nezabúdame...

uverejnené 7. 1. 2016, 9:13 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 1. 2016, 9:13 ]
Slovo pre animátora:
Duchovná obnova nech je vo vhodnom prostredí. Po radostnom zvítaní vyzvite chlapcov k stíšeniu sa. Môžete im dať perá a papiere, nech si zapíšu Božie inšpirácie, prípadne odpovede na otázky, ktoré sú v texte. Text môžete čítať a po odseku im doprajte niekoľko minút ticha (kým nezačnú šuchoriť...) Na konci textu im môžete rozdať rozmnožené papieriky s otázkami na spytovanie svedomia, ktoré sú uvedené v poslednej časti textu. Môžete mať pripravené aj spovedné zrkadlá a ponúknuť im ich. Je vynikajúce, ak by k vám prišiel aj duchovný otec a vyzval miništrantov k možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nuž a ak bude aj svätá omša, o to je to všetko kvalitnejšie. Ak nie, je dobre si urobiť krátku adoráciu pred bohostánkom a pomodliť sa litánie, alebo časť ruženca. Na záver pripravte aj agapé a plánovanie akcií či stretaní na nový školský rok. Tak že príjemné obnovenie ducha vám prajem.
Materiál: Perá, papiere, Sväté písmo, Spovedné zrkadlá, modlitebná knižka, kalendár, jedlo na agapé.

Duchovná obnova: Dominik, miništranti na teba nezabudli!

Slovo na úvod: Dominik, tento výnimočný chlapec šíril dobro a dokázal oduševniť pre to aj ďalších mladých. Preto istotne dobre padne oduševniť sa aj v tomto čase, keď vstupujeme do nového formačného roku miništrantov. Istotne o Dominikovi toho už veľa vieme, ale predsa... Na svätcoch je totižto vždy niečo nové objavovať. Takže? Dominik Savio je spolupatrónom miništrantov, patrónom matiek v požehnanom stave i malých spevákov. Jeho hlavné okamihy života sú tieto...

Životný príbeh Dominika Savia

Dominikov životný príbeh začína takto: Narodil sa 2. apríla 1842 v talianskom kraji Piemont, v dedinke Riva pri meste Chieri, neďaleko Turína. Rodičia boli roľníkmi ale otec si privyrábal kováčstvom a mama krajčírstvom. Dominik bol už od útleho veku veľmi zbožný. Túžba byť blízko pri Ježišovi ho priviedla k miništrovaniu. Ba ako sedem ročný už vedel katechizmus naspamäť. Jeho čistá duša mimoriadne zapôsobila aj na kňazov, pretože jeho "prípad" riešili na dekanátnom stretnutí. Po porade sa rozhodli, že Dominikovi umožnia, aby mohol ísť na prvé sväté prijímanie už ako sedem ročný. Nič mimoriadne?

Nuž vtedy bolo zvykom, že k prijímaniu išli až štrnásť-pätnásťroční mladí ľudia. Takže skutočne čosi v tom chlapcovi muselo byť! Dominik teda dostal výnimku. A nie prvý ani posledný krát. Aj do neba ho prijali čoskoro! Otázka pre prítomných: Aká je vaša túžba po Bohu? Chodíte k nemu na návštevu pred Bohostánok?
 
Stretnutie s don Boscom

Stretnutie so svätým kňazom bolo pre Dominikov duchovný rast rozhodujúce. Zariadil to duchovný otec z jeho dediny. Ten totiž vedel, že Dominik sa chce stať kňazom a správne usúdil, že don Bosco mu v tom môže pomôcť. Všetci sa stretli počas výletu v don Boscovom rodnom kraji. Don Bosca mladík ihneď zaujal. Mal veselý úsmev, bystrý postreh, vysokú inteligenciu, pevnú vôľu a zmysel pre duchovné veci. Svedčí o tom aj splnenie skúšky, ktorú don Bosco Dominikovi pripravil. Podpichol ho, nech sa naučí celú stránku textu a nech mu na ďalší deň ukáže, ako to zvládol.

Chlapec mohol rozmýšľať nad fintami ako "nerobiť a zarobiť", nad ťahákmi, výhovorkami aké je to ťažké... Ale Dominik sa vrátil o osem minút a text odrecitoval spamäti a bez chybičky. Tu si don Bosco uvedomil, že to chlapča pred ním je zvlášť obdarené i Bohom požehnané. Svätec mu bez okolkov ponúkol pobyt v oratóriu na Valdoccu. A keď rodičia chlapca súhlasili, Dominik sa hlási na vrátnici oratória už v októbri 1854. Otázka pre prítomných: Viete o svojich daroch a využívate ich vôbec? :-).

Využiť šancu

Dominik šancu dozvedieť sa čosi viac o Bohu a duchovne rásť prijal a s don Boscom si ihneď porozumeli. Ba mladík sa čoskoro stal dušou oratória. S chlapčenským nadšením, s geniálnou vynaliezavosťou šíril lásku k Ježišovi a Márií. Bol akýmsi priekopníkom, ukazovateľom, ako sa dá s nimi "normálne" žiť. Robil to prirodzene, nenásilne, s dôverou, bez pochybovania v ich prítomnosť. Žil akoby ich videl, ale nebol pri tom "uletený". Svätopisci ho trochu natiahli do umelého zjavu. Ale to preto, lebo doba, v ktorej písali jeho životopis mala svoju predstavu o svätom mladíkovi. Vnímali, že svätec ma tak trochu byť ako obrázok. Trochu "mimo" sveta. A tak aj z Dominika urobili vzor, ktorý bol mimo problémov a ak sa v nich ocitol, riešil ich anjelskými ťahmi...

Nie, nie. Dominik bol normálny chlapec, ktorý sa zapájal do hier, do zdravých huncútstiev, dobrodružných výprav... Vedel sa smiať od srdca, výskať plný radosti, povzbudzovať druhých... A robil to bez pátosu, bez vyumelkovania, bez falše. Jeho chlapčenská rýdzosť bola ozdobou jeho charakteru a ihneď upútala všetkých! Dominik bol chlapec, ktorý vchádzal do dospelosti a vedel ako na to! Otázky pre prítomných: Viete využiť ponuky k duchovnému rastu? Máte záujem o duchovné dobro druhých? Uvedomujete, že si máme pomáhať, lebo kráčame tým istým smerom - do neba?

Dominik, mladík plný odvahy!

Dominik mal nesmiernu odvahu. Veď posúďte sami: istého generála opomenul, keď sa mu neráčilo pokľaknúť pred Eucharistiou. Ale Dominik to vedel urobiť s inteligenciou a šarmom. Ponúkol mu svoju vreckovku, aby si nezašpinil odev... Dominik vchádzal do veku, kedy chlapcami máva puberta. Pochopil, že čistota je nesmierny poklad a keď sa u chlapcov v oratóriu objavili nečisté obrázky, našiel silu odtiahnuť pohľad a povedať, že je to zlé. Mal veľa mimoriadnych darov a predsa zostal pokorný.

V oratóriu sa ujímal tých najsmutnejších chlapcov a vedel sa pre nich zriecť jedla, voľného času, pohodlia... Len aby im pomohol. Vedel sa aj sociálne angažovať. Keď vypukol v Turíne mor, stačila don Boscova výzva aby pomohli tým úbožiakom a išiel. Nešpekuloval nad rizikami. Ocitol sa v prvých radoch. A nerobil to uplakane a s bedákaním! Naopak! Bol vždy veselý, nebál sa obety. Otázka pre prítomných: Chlapci, a aj vy máte odvahu na všelijaké huncútstva. Ale viete vystúpiť aj z radu a máte odvahu aj na konanie dobra?

Zodpovednosť a doťahovanie vecí

Dominik vedel spolupracovať a potiahnuť zverený úsek. Don Bosco videl ťažkú situáciu mladých ľudí, zhromaždil uličníkov najrozličnejšieho kalibru a začal ich vychovávať. Čoskoro však zistil, že potrebuje kvalitných pomocníkov. Hľadal ich aj počas výletov i na svojich "služobných" cestách. Na železničnej stanici objavil Miška Maggoneho, na turínskych vŕškoch sa stretol s Dominikom Saviom... A tak do svojho oratória pozýva čnostných mladíkov z okolia. Tí mu vytvárali kvalitné výchovné prostredie.

Čoskoro zbadal, že mnohí majú známky duchovného povolania a preto iniciuje rôzne výchovné združenia. Zapája ich do konania dobra a apoštolátu. Mnohí pochopili o čo svätcovi ide a začali mu pomáhať. Mladý Savio bol v tom neúnavný. Don Bosco sa vyjadril, že práve Dominik mu priviedol do spovednice viac mladíkov, ako všetci vychovávatelia dohromady. Otázky pre prítomných: Kedy ste sa zapojili do nejakého projektu či akcie pre dobro druhých? Alebo si len užívate?

Svätosť ako Dominikova základná túžba

V roku 1855 ma don Bosco pamätnú kázeň o svätosti. Dominik si ju pozorne vypočul a potom sa rázne rozhodol: „Musím, chcem sa stať svätým.“ Išiel na to svojou metódou. No don Bosco ho musel veľa krát usmerniť, pretože Dominik sa začal postiť, klásť si polená do postele, na spoveď chcel chodiť každý tretí deň... To nebolo pre Dominika. Preto mu ako pokánie odporučil veselosť a dôsledne si plniť povinnosti, čo Dominik aj dodržal. Po čase však Dominik ochorel a jeho choroba sa stále ťahala. Nie a nie sa jej zbaviť. Vrátil sa teda na zotavenie k svojim rodičom do Mondonia. Tu však 9. marca 1857 zomrel. Po čase sa zjavil don Boscovi a uistil ho o svojej spáse: „Som skutočne v nebi...“ Don Bosco bol presvedčený o jeho svätosti a preto na povzbudenie iných napísal jeho životopis. Dominik sa stal vzorom pre milióny chlapcov. V procese svätorečenia vyvstala aj takáto otázka: „Môže byť človek svätý v takomto mladom veku?“ Odpoveďou bolo uznanie jeho hrdinských čností a v roku 1950 ho Pius Xll. vyhlásil za blahoslaveného. O štyri roky nato za svätého. Svätý Dominik Savio patrí medzi najmladších svätcov. Otázka pre prítomných: Dominikove heslo znalo: Radšej zomrieť ako zhrešiť. Aké je tvoje heslo?

Miništrant má pestovať túžbu: Chcem byť svätý!

Niektorí "neveriaci" Tomášovia filozofujú: „Bolo potrebné vyhlásiť Dominika za svätca? A vôbec, aký význam má, že je niekto vyhlásený za svätého?“ Nuž svätci nám ukazujú, ako sa dá žiť s Bohom v rôznych situáciách a v rôznom čase. Sú nám vzorom, ako ich zvládnuť, ako nestratiť ideály... A Dominik nám ukázal, že svätým sa dá byť aj v mladom veku! Niekedy sú svätci na obrazoch znázornení ako čudáci, v skoro strašidelných pózach, na prvý pohľad vzdialení a mierne odpudzujúci... Ale to nie je ich problém. To je problém umelcov, ktorí nedokázali ísť vo svojich víziách ďalej a vystihnúť ich ducha. Niektorí zase s posmeškom hovoria: „Stojíš ako svätý za dedinou.“ Myslí sa tým, že ten človek je "od veci", nerozumie životu a zavadzia! Ale! Svätci sú najkrajší ľudia, ktorí obývali túto planétu! Ba do neba vojde len ten, kto je svätý! Svätec otvára nový štýl života a jeho život "kričí", že evanjelium – radostná zvesť o spáse sa dá žiť aj dnes.

Máme dosť doktorov, inžnierov, ekonómov,... ale veľmi, veľmi potrebujeme svätcov. Dominik nám ukazujem ako môžu žiť evanjelium mladí chlapci. Ako môžu s hrdosťou a svätosťou vchádzať do dospelosti. Ako sa dá v sebe prebudiť povedomie: "Ja som čisté, šťastné Božie dieťa!" Sú rôzne "definície" svätého človeka, a jedna z nich je: Svätosť je kúzlo, šarm, ktorým vo všeobecnosti pôsobia veľkí ľudia. Svätci sú hrdí, krásni, správni, šarmantní ľudia, ktorí žijú život na plné obrátky, ale... ale podľa Božej vôle. A Dominik Savio bol taký! Malý vzrastom, duchom obrom! Otázky pre prítomných: Zacítili ste aj vy niekedy túžbu byť svätým? Nehanbite sa za to? Rozprávate sa o tom s Pánom? Máte duchovného radcu, ktorý by vám poradil, ako na to?

Dominikova výzva

Zhrňme si teda, v čom spočívala svätosť Dominika. Pri prvom svätom prijímaní si dal predsavzatie: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť a Ježiš a Mária budú mojími priateľmi.“ Keď k tomu pridáme heslo, ktorým sa neustále riadil: „Služte Pánovi v radosti,“ dostaneme jeho spiritualitu, ktorá ho priviedla ku svätosti: Radostný život s Ježišom a Máriou. No veľké tajomstvo Dominika bolo v slovíčku: „Chcem!“ Mal úžasne pevnú vôľu a doťahoval veci. Často hovoril: „Stať sa svätým je ľahké. Len treba chcieť.“ Nebál sa spovede a rád prijímal Ježiša v Eucharistii. Týmto jednoduchým, veselým a zbožným prístupom k životu je Dominik stále vzorom pre mladých ľudí.

Hoci žiadna doba nemala toľko bláznincov a väzení, ako tá naša, predsa sú medzi nami ešte svätci. A sú to správni chlapci a dievčatá, ktorí nasledujú svoje svedomie, získavajú čnosti, hľadajú Pána, napájajú sa na jeho Ducha... Sú akurát, majú životný štýl, ktorý pozostáva z modlitby, veselosti, vedia u iných prebúdzať túžby po Bohu. Cesta svätosti je úžasne dobrodružná cesta. Kto trpí na nudu, nech to skusí. Ba existuje aj vzorec svätosti. Riadil sa nim aj Dominik. Znie: Sv = v + d – z. Teda svätý človek je: veselý + dobrý – zlý. A čo za to? Nebo. Otázky pre prítomných: Ako budete tento rok pristupovať k sviatosti zmierenia? Ako často budete chodiť cez týždeň na svätú omšu? Ktorú zlú vlastnosť chcete odstrániť? A ktorú dobrú chcete rozvinúť?

Otázky do ticha

Po prečítaní textu o Dominikovi sa nám vynára niekoľko otázok. Odpovede nám naznačia, čo so sebou robiť a ako sa orientovať vo výchove i v sebavýchove. Takže:

Ako pestujete duchovný život? Viete, čo mu škodí a čo ho rozvíja? Ako viete zachytiť Božie výzvy? Viete spolupracovať s Bohom a pozitívne odpovedať na jeho výzvy? Túžite po Božích veciach, alebo ani neviete o čo ide? Viete sa postaviť k ťažkostiam priamo a zodpovedne? Aký obraz svätosti nosíte vo svojom srdci? Robíte veci inteligentne a s nadšením? Nebojíte sa pre Pána riskovať? Máte oči otvorené ako budovať Božie kráľovstvo? A to najdôležitejšie: Máte nadšenie pre Božie veci? Všímame si tých, ktorí potrebujú pomoc? ? Aký máme záujem o ľudí okolo seba? Beriete dianie v Cirkvi ako našu spoločnú vec? Nebojíte sa angažovať? Nebojíte sa svätosti?... Používate prostriedky, ktoré tu pre duchovný rast máme?

To všetko sme vyvodili zo životopisu Dominika. Nastal čas, aby sme jeho štýl života prevzali! A to, čo cítite ako dôležité v tomto školskom roku si zapíšte ako predsavzatie! Tak príjemné chvíle s Ježišom a Máriou a Dominikom vám prajem.
Comments