S Dominom diecézou

O projekte

S Dominom diecézou je polročná súťaž (december 2013 - máj 2014). S naším patrónom Dominikom Saviom putujeme diecézou, aby sme v dekanátoch získavali bratov a sestry pre Krista. Počas súťaže chlapci symbolicky získavajú nových Kristových nasledovníkov a na krátkych príbehoch sa zároveň učia, ako získavať ľudí pre Krista v reálnom svete. Súčasťou súťažných dní sú katechézy a workshopy, pri ktorých sa miništranti zoznámia s rôznymi povolaniami v Cirkvi.

Každý mesiac sa uskutoční jedno kolo, vždy v inej farnosti diecézy. Súťaží sa v päťčlenných tímoch. Každé kolo má svojich víťazov. Okrem toho si za miništranti za každé kolo pripočítavajú body k celkovému hodnoteniu. Najlepších z najlepších odmeníme na záver odmeníme.

Kde sa to všetko udeje

SDDi S Dominom diecézou

FAQ: Často kladené otázky

1. Pre koho je súťaž určená?

Súťaž S Dominom diecézou je určená pre všetkých miništrantov Žilinskej diecézy, všetkých vekových kategórií.

2. Ako to prebieha?

Priebeh súťažných kôl je takmer rovnaký. Po prezentácii a predstavení sú účastníci rozdelení do 5 členných tímov. Tímy prechádzajú stanovištiami (pomenované po dekanátoch), na ktorých ich ich čakajú kvízy a úlohy. Za splnenie úloh získavajú kartičky s postavami rôznych kresťanov (akoby symbolicky získali nových kresťanov pre Ježiša). Vyhráva tím, ktorý má na konci súťaže najviac 

kresťanov. Súčasťou celodenného programu sú aj workshopy na rôzne témy.

3. Vyzerá to náročne, asi sa musím dopredu niečo naučiť. Či?

Vôbec nie. Otázky a kvízy sú z rôznych oblastí, učiť sa budeš priamo počas súťaže. A čím viac kôl absolvuješ, tým to bude pre teba ľahšie.

4. Viac kôl? A čo keď v niektorom nevyhrám, vypadnem zo súťaže?

Vôbec nie. Každé kolo má svoj víťazný tím. V ďalšom kole môžeš súťažiť s tým istým, alebo s iným tímom nezávisle od toho, či si vyhral  predchádzajúce kolo (alebo či si ho sa dokonca čo i len zúčastnil).

5. A čo je to to celkové hodnotenie?

Vysvetlím to na príklade: Prídeš na prvé kolo do Púchova. So svojim tímom sa umiestniš na piatom mieste s počtom bodov 100. Do celkového hodnotenia sa ti pripíše jedna pätina, teda 20 bodov. Potom, v druhom kole v Žiline získa tvoj tím 200 bodov, čo znamená ďalších 40 bodov v celkovom hodnotení. Všetko môžeš sledovať na našej stránke. V máji ti to všetko spočítame :-) a ak budeš najlepší, neprídeš o svoju odmenu. 

6. Niekde som čítal niečo o účastníckom poplatku...

Účastnícky poplatok pre každé kole je 2€. Výťažok z časti pokrýva náklady na zabezpečenie súťaže.