Články‎ > ‎...‎ > ‎

SDF 2016: Relikvia sv. Dominika Savia

uverejnené 29. 1. 2016, 4:37 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 29. 1. 2016, 4:46 ]

Farnosťami diecézy putuje relikvia svätého Dominika Savia. Ale čo to vlastne je relikvia?

Slovo relikvia pochádza z latinského reliquiae, čo znamená pozostatkyniečo zanechané. Relikvie sa delia na tri stupne. Závisia od ich súvislostí so svätcom. Do prvého stupňa sa radia relikvie z kostí a krvi svätcov, do druhej kategórie patria súčasti ich odevu a tretiu tvoria veci, ktorých sa dotýkali. Ako dosvedčuje latinský nápis ex ossibus, našu relikviu tvorí maličký úlomok kosti sv. Dominika Savia.  

Relikvie sú umiestňované do malých puzdier. Ich pravosť potvrdzuje dokumentom postulátor a na zadnej strane sú zapečatené jeho pečaťou. V prípade, že postulátor už nežije a niekto by chcel relikviu sfalšovať, pravosť sa dá skontrolovať.

Schránka, v ktorej sa relikvia vystavuje, sa nazýva relikviár. Existencia relikviárov je doložená od 4. storočia, ale pozostatky svätých boli vo veľkej úcte od počiatkov kresťanstva. Už v katakombách je dosvedčená úcta k mučeníkom. Mnohé relikviáre majú veľkú umeleckú hodnotu.