Príručka myšištranta

Príručka pre malých miništrantov a veľkých animátorov...
  • Sprievodcom príručkou myšištrant myšiak Tarzícius. Miništrantom predstaví jednotlivé prvky liturgického priestoru, bohoslužobné predmety, knihy, oblečenie, povolania v Cirkvi, miništrantskú službu... jednoducho to, čo by mal správny miništrant vedieť. Súčasťou sú aj testy a tajničky, v ktorých si môže každý preveriť svoje schopnosti.
  • Animátorov určite potešia pomôcky a metodický materiál na stretká.
  • Príručka je spracovaná formou webovej prezentácie a na jej správne použitie stačia bežné internetové prehliadače.
  • J. Možiešik, Príručka myšištranta, Inštitút Communio, n.o., Žilina 2012, ISBN: 978-80-970613-7-1.
  • V prípade záujmu si môžete CD objednať na adrese moziesik@gmail.com. Ďalšie informácie na stránke www.tvoj-strom.info.