Kniha: Služba Bohu i ľuďom

Zaujímavá kniha z pera Jozefa Luscoňa SDB nie len pre miništrantov. Autor ju venuje všetkým, ktorí chcú skvalitniť svoj vzťah k Bohu a človeku a nájsť svoje miesto v živote i v Cirkvi.

LUSCOŇ, J., Služba Bohu i ľuďom, Katech. komisia KBS, Bratislava 1997.

Počet strán: 145; cena: 2€, stačí napísať:-)