Články‎ > ‎...‎ > ‎

Ako bolo s Dominom v Žiline?

uverejnené 22. 1. 2014, 12:20 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 1. 2014, 14:00 ]

V sobotu  18.  1.  2014  sa  to  v Žiline miništrantmi  len  tak  hemžilo.  Príčina  bola veľmi jednoduchá.  Druhé  kolo  súťaže  „S Dominom  diecézou“  sa  konalo  práve  tu.  

Stretli  sme  sa o deviatej hodine na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského. Zaregistrovali  sme  sa,  zaradili  sme  sa  do  súťažných  skupiniek  a mohli  sme  začať. Čakalo  na  nás  niekoľko  stanovíšť  –  dekanátov  s najrôznejšími  a najzáludnejšími  otázkami z viacerých oblastí. 

Po ukončení hracieho kola sme sa občerstvili sladkými koláčmi a potom nasledovalo slovo otca misionára Johnyho Ambattu Georga z Indie, ktorý pôsobí vo farnosti Terchová. Rozprával nám o misiách, o reholi Verbistov a o živote na Slovensku a v Indii. 

Otca Johnyho vystriedal pán kaplán Miroslav Klobučník s výsledkami súťaže. Oznámil mená výhercov a odovzdal nám vecné ceny. Keďže bola súťaž, žiaľ, už v závere, neostávalo nám nič iné, len sa rozlúčiť a odísť späť do svojich farností a dekanátov.

Už  teraz  sa  tešíme  na  ďalšie  kolo  v Čadci.  Veríme,  že  aj  takýmto  spôsobom  sa môžeme učiť, ako získavať ľudí pre Krista v reálnom svete o čom nám hovorí aj  téma  tohto projektu. 

Chceme  sa  poďakovať  všetkým,  ktorý  prispeli  k organizácii  súťaže,  za  poskytnuté priestory,  za  čas  a záujem  animátorov,  za  napečené  koláče  :)  a samozrejme  za  duchovnú záštitu našich kňazov. Pán Boh zaplať!

Autor článku: Branislav Duhár


S Dominom diecézou - výsledky súťaže
Ďalšie fotografie

S Dominom diecézou - foto zo súťaženého kola v Žiline


MinZa_SDDi_Žilina