Ako bolo s Dominom v Púchove?

V sobotu 14. decembra sa v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove uskutočnilo prvé kolo miništrantskej súťaže S Dominom diecézou. Zúčastnilo sa ho 25 miništrantov z rôznych farností našej diecézy. Po zahájení súťaže miništranti prechádzali jednotlivými stanovišťami, ktoré boli nazvané podľa dekanátov našej diecézy. Na každom stanovišti si mohli otestovať svoje vedomosti z oblasti Biblie, miništrantskej služby, sviatostí , liturgie a dozvedieť sa i niečo nové. Za to získavali kartičky, ktoré symbolizovali kresťanov, a tí im priniesli bodové ohodnotenie.

Po skončení súťaže nasledoval workshop o Dominikovi Sáviovi, v ktorom miništranti bližšie spoznali život svojho patróna. Po workshope a chutnom guľáši nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Prvé miesto obsadil tím domácich púchovských miništrantov (bez nadŕžania :-). Na druhom sa umiestnili miništranti z Visolaj a na treťom súťažný tím vytvorený z miništrantov z Petrovíc a Visolaj. Výhercom blahoželáme. Chceme povzbudiť aj vás, ostatných miništrantov, aby ste sa prihlásili do ďalšieho kola súťaže s Dominom diecézou. Ešte nič nie je stratené, šanca na víťazstvo je stále reálna. A ak by ste aj nevyhrali, zúčastnili ste sa a tak ste urobili niečo preto, aby vaša miništrantská služba bola ešte krajšia.

Výsledky súťaže

S Dominom diecézou - výsledky súťaže